MALARSTWO

Alicja Stankiewicz

O AUTORCE

Alicja Stankiewicz ur. 1986 roku w Lublinie. Absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom w 2011 roku z malarstwa w pracowni prof. Stanisława Białogłowicza oraz z rysunku pod kierunkiem prof. Marleny Makiel-Hędrzak. W latach 2009-2010 studia z malarstwa w pracowni prof. Carola Davida na Facultatea de Arte şi Design Universitatea de Vest din Timisoara w Rumunii. W latach 2007-2009 studia z malarstwa w architekturze pod kierunkiem prof. Tadeusza Boruty. W latach 2006-2007 dyplom grafika komputerowego w szkole AP Edukacja. Aktywna animatorka kultury. W 2009 przewodnicząca Kola Naukowo-Artystycznego "RAZEM" działającym przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka wielu realizacji wystaw oraz projektów artystycznych w kraju i za granicą.

W swojej twórczości podejmuje głównie temat człowieka, jego struktury duchowej oraz emocjonalnej. Interesuje się również rysunkiem, grafiką komputerową oraz animacją.

Wykształcenie

2005-2011 Studia magisterskie na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

2009-2010 Studia w ramach stypendium Erasmus na Wydziale Sztuki i Desingu na Zachodnim Uniwersytecie w Timisoarze w Rumunii.

2006-2007 Dyplom Grafika Komputerowego w szkole AP Edukacja w Rzeszowie.

2002-2005 II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Hetmana Zamoyskiego w Lublinie.

Stypendia

2009-2010 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki w nauce.

2009-2010 Stypendium Erasmus na Zachodnim Uniwersytecie w Timisoarze w Rumunii.

Wyróżnienia

2009 - I wyróżnienie na VII Podkarpackich Konfrontacjach Fotograficznych, WDK w Rzeszowie.

2009 - udział w aukcji charytatywnej na rzecz Fundacji Ewy Błaszczyk w ramach konkursu Samsung Art Master w Starej Pomarańczarni w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

2008 - udział w aukcji charytatywnej na rzecz Fundacji Anny Dymnej w ramach konkursu Samsung Art Master w Starej Pomarańczarni w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

2008 - I Nagroda w konkursie poplenerowym Biecz 2007.